Основи охорони праці на морському транспорті

Одеса: КОМПАС, 2003. 416 с.