Расчет t и ОЛ на траверзе ориентира при учете ветра и течения, прямая задача